Data knyttet til listeelementer

Et program kan knytte data til listeelementer i en kombinasjonsboks. CB_SETITEMDATA meldingen tilknytter en DWORD -verdi med et listeelement, og CB_GETITEMDATA som henter verdien forbundet med et listeelement.

Eksemplet i å skape en Owner-Drawn-kombinasjonsboks brukes varedata til å knytte en konstant til hvert element i en miste-ned liste. En unik verdi som identifiserer hver vare som er uavhengig av posisjonen sorterte.

Andre programmer kan bruke varedata til å knytte et håndtak eller pekeren til et listeelement. I så fall kan et program behandle en WM_DELETEITEM -melding til å slette eller gratis det angitte objektet når listeelementet slettes.

Index