CB_GETLOCALE

Et program sender en CB_GETLOCALE-melding til å hente gjeldende nasjonale innstillinger av kombinasjonsboksen. Den nasjonale innstillingen som brukes til å bestemme riktig sorteringsrekkefølgen for teksten som vises for kombinasjonsbokser med CBS_SORT stil og tekst som er lagt ved hjelp av CB_ADDSTRING -melding.

CB_GETLOCALE wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en 32-biters verdi som angir gjeldende nasjonale innstillinger av kombinasjonsboksen. Høy ordet inneholder landskoden og signifikante ordet inneholder språkidentifikatoren.

Merknader

Språk-IDen består av et Sidespråk identifikator og en primær språkidentifikator. PRIMARYLANGID makroen henter primær språkidentifikator og SUBLANGID makroen henter sidespråk-identifikator.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_ADDSTRING, CB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID, SUBLANGID

Index