Utvidet brukergrensesnitt

Kombinasjonsbokser i rullegardinlisten og rullegardinlisten boksene støtter et alternativ tastatur-grensesnitt, kalt utvidet brukergrensesnitt. Som standard f4-tasten åpner eller lukker listen, og pil ned endrer det gjeldende merkede området. I en kombinasjonsboks med utvidede brukergrensesnittet, men f4-tasten er deaktivert og å trykke på pil ned åpner the drop-down list.

For å velge brukergrensesnittet for en kombinasjonsboks, kan et program sende meldingen CB_SETEXTENDEDUI av kombinasjonsboksen. En sann-verdi for parameteren wParam aktiverer utvidet brukergrensesnitt; en USANN verdi angir standard-brukergrensesnittet. Hvis du vil finne ut om en kombinasjonsboks bruker utvidede brukergrensesnittet, kan et program sende meldingen CB_GETEXTENDEDUI til kombinasjonsboksen.

Index