CB_GETDROPPEDWIDTH

Et program sender CB_GETDROPPEDWIDTH-meldingen for å hente den minste tillatte bredden, i piksler, i listeboksen i en kombinasjonsboks med CBS_DROPDOWN eller CBS_DROPDOWNLIST-stil.

CB_GETDROPPEDWIDTH wParam = 0;     / / ikke brukes, må være null lParam = 0;     / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien bredden, i piksler.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Minste tillatte bredden på rullegardinlisten-boksen er 0 som standard. Bredden på listen er enten den minste tillatte bredden eller kombinasjonsboksen Boksbredde, avhengig av hva som er større.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETDROPPEDWIDTH

Index