Opprette dialogboksen eier-tegnet

Dialogboksen boksen malen definerer vindusstiler, knapper og kontroll identifikatorer for kombinasjonsboksen. Kombinasjonsboksen i dette eksemplet bruker CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL og WS_TABSTOP-stiler.

Dialogboksen inneholder også en liste (IDLIST) og to knapper: OK (IDOK) og avbryte (IDCANCEL). IDOK og IDCANCEL-konstanter som er definert av topptekst SDK-filene. Konstant IDLIST er definert i programmets hovedpostfil, som er den kontroll-IDen, IDCOMBO.

Hvis du vil ha mer informasjon om dialogbokser, kan du se Dialogbokser.