CB_DELETESTRING

Et program sender en CB_DELETESTRING melding du vil slette en streng i listeboksen for i en kombinasjonsboks.

CB_DELETESTRING wParam = indeks (WPARAM);  / / element for å slette lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for strengen du vil slette.

Returverdier

Verdien som returneres, er et tall for strenger som er igjen i listen. Hvis index -parameteren angir en indeks som er større enn antall elementer i listen, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Hvis du oppretter kombinasjonsboksen med en eier trukket stil, men uten den CBS_HASSTRINGS stilen, systemet sender en melding i WM_DELETEITEM til eieren av kombinasjonsboksen så kan programmet frigjøre alle tilleggsdata som er knyttet til varen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_RESETCONTENT, WM_DELETEITEM

Index