CB_GETEDITSEL

Et program sender en CB_GETEDITSEL-melding for å få tegnet start- og plasseringer i gjeldende utvalg i redigeringskontrollen i en kombinasjonsboks.

CB_GETEDITSEL wParam = (WPARAM) (LPDWORD) lpdwStart; / / mottar Start posisjon lParam = (LPARAM) (LPDWORD) lpdwEnd;   / / mottar sluttplasseringen 

 

Parametere

lpdwStart
Verdien av wParam. Pekeren til en 32-biters verdi som mottar startposisjonen til det merkede området. Denne parameteren kan angis til NULL.
lpdwEnd
Verdien av lParam. Pekeren til en 32-biters verdi som mottar sluttplasseringen til det merkede området. Denne parameteren kan angis til NULL.

Returverdier

Returverdien er en nullbasert 32-biters verdi med et startplasseringen for valget i signifikante ordet og med sluttplasseringen til det første tegnet etter at sist valgt tegn i ordet signifikante.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETEDITSEL

Index