CB_SETEDITSEL

Et program sender en CB_SETEDITSEL-melding for å velge tegn i redigeringskontrollen i en kombinasjonsboks.

CB_SETEDITSEL wParam = 0;                / / brukt; må være null lParam = MAKELPARAM((ichStart), (ichEnd); / / start og slutt posisjon 

 

Parametere

ichStart
Verdien av signifikante ordet av lParam; Dette angir startplasseringen. Hvis denne parameteren settes til 1, er det merkede området, om noen, fjernet.
ichEnd
Verdien av signifikante ordet av lParam; Dette angir sluttplasseringen. Hvis denne parameteren settes til 1, all tekst fra et startplasseringen til siste er tegn i redigeringskontrollen merket.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er verdien som returneres sann. Hvis meldingen er sendt til en kombinasjonsboks med CBS_DROPDOWNLIST-stil, er det CB_ERR.

Merknader

Stillingene er nullbasert. Det første tegnet i redigeringskontrollen er i nullstillingen. Det er det første tegnet etter at sist valgt tegn i sluttplasseringen. For eksempel vil merke de første fire tegnene i redigeringskontrollen, bruke et startplasseringen til 0 og en sluttplasseringen til 4.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETEDITSEL

Index