CB_GETCOUNT

Et program sender en melding med CB_GETCOUNT til å hente antall elementer i listeboksen for i en kombinasjonsboks.

CB_GETCOUNT wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er antall elementer i listeboksen. Hvis det oppstår en feil, er det CB_ERR.

Merknader

Indeksen er nullbasert, slik at det kommet tilbake greven er større enn indeksverdien for det siste elementet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages

Index