CB_SETEXTENDEDUI

Et program sender en CB_SETEXTENDEDUI-melding for å velge enten brukergrensesnittet standard eller utvidet brukergrensesnittet for en kombinasjonsboks som har stilen CBS_DROPDOWN eller CBS_DROPDOWNLIST.

CB_SETEXTENDEDUI wParam = (WPARAM) (BOOL) fExtended;  / / utbygget brukergrensesnittet flagg lParam = 0;              / / brukt; må være null 

 

Parametere

fExtended
Verdien av wParam. Angir om kombinasjonsboksen bruker utvidede brukergrensesnittet eller standard brukergrensesnittet. Verdien TRUE velger utvidet brukergrensesnitt; verdien FALSE velger standard brukergrensesnitt.

Returverdier

Hvis operasjonen lykkes, er verdien som returneres CB_OKAY. Hvis det oppstår en feil, er det CB_ERR.

Merknader

Som standard f4-tasten åpner eller lukker listen og pil ned endrer det gjeldende merkede området. F4-tasten er deaktivert i utvidede brukergrensesnittet, og på pil ned åpner the drop-down list.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETEXTENDEDUI

Index