Opprette enkle dialogboksen

Dialogboksen boksen malen definerer vindusstiler og kontroll-identifikator for kombinasjonsboksen. I dette eksemplet bruker kombinasjonsboksen stilene CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL og WS_TABSTOP.

Dialogboksen inneholder også tre knapper: endre (IDOK), Ignorer (IDSKIP) og avbryte (IDCANCEL). IDOK og IDCANCEL-konstanter som er definert av topptekst SDK-filene. IDSKIP-konstant er definert i programmets hovedpostfil, som er den kontroll-IDen for kombinasjonsboksen, IDCOMBO.

Hvis du vil ha mer informasjon om dialogbokser, kan du se Dialogbokser.

Index