CB_SETITEMHEIGHT

Et program sender en CB_SETITEMHEIGHT-melding for å angi høyden på listeelementer eller valgfeltet i en kombinasjonsboks.

CB_SETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);        / / vare index lParam = høyde (LPARAM) (int); / / vare høyden 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir komponenten i kombinasjonsboksen som du vil angi høyden.

Denne parameteren må være –1 for å angi høyden på valgfeltet. Det kan være null hvis du vil angi høyden på listeelementer, med mindre kombinasjonsboksen har stilen CBS_OWNERDRAWVARIABLE. I så fall er index -parameteren nullbasert indeksen for et bestemt listeelement.

høyde
Verdien av lParam. Angir høyden i piksler for kombinasjonsboksen boksen komponenten identifisert etter indeks.

Returverdier

Hvis indeksen eller høyden er ugyldig, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Høyde for utvalg-feltet i en kombinasjonsboks er satt uavhengig av høyden på listeelementene. Et program må sikre at høyden på valgfeltet ikke er mindre enn høyden på et bestemt listeelement.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETITEMHEIGHT, WM_MEASUREITEM

Index