CB_SETDROPPEDWIDTH

Et program sender CB_SETDROPPEDWIDTH-melding for å angi den maksimale tillatte bredden, i piksler, i listeboksen i en kombinasjonsboks med CBS_DROPDOWN eller CBS_DROPDOWNLIST-stil.

 CB_SETDROPPEDWIDTH wParam = (WPARAM) wWidth, / / bredden på listen, i piksler lParam = 0, / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

wWidth
Angir bredden på listen, i piksler.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien vidden av listen.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Som standard er den minste tillatte bredden av listeboksen slipp-zdown 0. Bredden på listen er enten den minste tillatte bredden eller kombinasjonsboksen Boksbredde, avhengig av hva som er større.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index