Ødelegge et cirkumflekstegn

Når et vindu mister fokus på tastaturet, sender systemet WM_KILLFOCUS meldingen til vinduet. Søknaden skal ødelegge cirkumflekstegnet under behandling av denne meldingen ved hjelp av funksjonen DestroyCaret . Følgende kode viser hvordan å ødelegge et cirkumflekstegn i et vindu som ikke lenger har fokus på tastaturet.

case WM_KILLFOCUS: / / vinduet mister fokus på tastaturet, så ødelegge cirkumflekstegnet. 
 
    DestroyCaret(); 
 
    pause 

 

Index