Cirkumfleks posisjon

Du kan bestemme plasseringen av cirkumflekstegnet ved hjelp av funksjonen GetCaretPos . Posisjon, i klient-koordinater, kopieres til en punkt -strukturen som er angitt av en parameter i GetCaretPos. Et program kan flytte et cirkumflekstegn i et vindu ved hjelp av funksjonen SetCaretPos . Et vindu kan flytte et cirkumflekstegn bare hvis det allerede eier cirkumflekstegnet. SetCaretPos kan flytte cirkumflekstegnet om det er synlig eller ikke.

Index