GetCaretBlinkTime

Funksjonen GetCaretBlinkTime returnerer medgått tid, i millisekunder, som kreves for å invertere cirkumflekstegnets piksler. Brukeren kan angi denne verdien ved hjelp av kontrollpanelet.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)

 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket, er returverdien blink-tid i millisekunder.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Cirkumflekstegn oversikt, cirkumflekstegn funksjoner, SetCaretBlinkTime

Index