Cirkumfleks-funksjoner

Følgende funksjoner brukes med cirkumflekstegn.

CreateCaret
DestroyCaret
GetCaretBlinkTime
GetCaretPos
HideCaret
SetCaretBlinkTime
SetCaretPos
ShowCaret

Index