BN_CLICKED

Varslingsmelding BN_CLICKED sendes når brukeren klikker en knapp. Det overordnede vinduet for knappen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

BN_CLICKED ID-knappen = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikator for knappen hwndButton = (HWND) lParam;         / / håndtere-knappen 

 

Merknader

En knapp som deaktivert sender ikke en varslingsmelding BN_CLICKED til det overordnede vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, WM_COMMAND

Index