CheckRadioButton

Funksjonen CheckRadioButton legger til en avmerking til (sjekker) en angitte alternativknapp i en gruppe, og fjerner en sjekk merke fra (fjerner) alle andre alternativknappene i gruppen.

BOOL CheckRadioButton) HWND  hDlg, / / håndtere til dialogboksenIntnIDFirstButton, / / identifikator for første radio-knappen i gruppenIntnIDLastButton, / / identifikator for siste radio-knappen i gruppenIntnIDCheckButton / / identifikator for radio for å velge);
 

Parametere

hDlg
Håndtere til dialogboksen som inneholder alternativknappen.
nIDFirstButton
Angir identifikatoren til den første alternativknappen i gruppen.
nIDLastButton
Angir identifikatoren til den siste alternativknappen i gruppen.
nIDCheckButton
Angir identifikatoren til alternativknappen for å velge.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen CheckRadioButton sender en melding i BM_SETCHECK til hver av alternativknappene i den angitte gruppen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over knappene, knappen Funksjoner, BM_SETCHECK, CheckDlgButton, IsDlgButtonChecked

Index