BM_GETIMAGE

Et program sender en BM_GETIMAGE melding hvis du vil hente en referanse til bildet (ikonet eller punktgrafikk) som er knyttet til knappen.

BM_GETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType; / / bildetype flag lParam = 0;                   / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

fImageType
Verdien av wParam. Angir hvilken type bilde du vil knytte med knappen. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

Returverdier

Returverdien er en referanse til bildet, hvis noen; Ellers er det NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BM_SETIMAGE