BN_HILITE

Varslingsmelding BN_HILITE sendes når brukeren velger en knapp. Det overordnede vinduet for knappen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

BN_HILITE 

 

BN_HILITE er det samme som varslingsmelding BN_PUSHED.

&Notenbsp; Denne varslingsmelding finnes for kompatibilitet med programmer som er skrevet for 16-biters versjoner av Windows tidligere enn versjon 3.0. Win32-baserte programmer bør bruke knappestilen for BS_OWNERDRAW og DRAWITEMSTRUCT -strukturen for denne aktiviteten.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BN_PUSHED, BN_UNHILITE, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM

Index