BN_SETFOCUS

Varslingsmelding BN_SETFOCUS sendes når en knappen får fokus på tastaturet. Knappen må ha BS_NOTIFY-stil sende denne postvarslingsmelding. Det overordnede vinduet for knappen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

BN_SETFOCUS 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index