CheckDlgButton

Funksjonen CheckDlgButton endres automatisk av tilstanden for en knappekontroll.

BOOL CheckDlgButton) HWND  hDlg, / / håndtere til dialogboksenIntnIDButton, / / knappekontroll identifikatorUINTuCheck / / sjekk tilstand);
 

Parametere

hDlg
Håndtere til dialogboksen som inneholder knappen.
nIDButton
Identifiserer knappen å endre.
uCheck
Angir for delstaten knappen. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
BST_CHECKED Angir knappen statusen til merkede.
BST_INDETERMINATE Angir knappetilstand til grå, som angir en mellomstatus. Bruk denne verdien bare hvis knappen har stilen BS_3STATE eller BS_AUTO3STATE.
BST_UNCHECKED Angir knappen statusen til ukontrollert

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen CheckDlgButton sender en BM_SETCHECK melding til angitte knappekontrollen i angitt dialogboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over knappene, knappen Funksjoner, CheckRadioButton, IsDlgButtonChecked

Index