BM_SETCHECK

Et program sender en BM_SETCHECK-melding for å angi sjekk status for en alternativknapp eller avmerkingsboks.

BM_SETCHECK wParam = (WPARAM) fCheck; / / Sjekk state lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

fCheck
Verdien av wParam. Angir merket tilstand. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
BST_CHECKED Angir knappen statusen til merkede.
BST_INDETERMINATE Angir knappetilstand til grå, som angir en mellomstatus. Bruk denne verdien bare hvis knappen har stilen BS_3STATE eller BS_AUTO3STATE.
BST_UNCHECKED Angir knappen statusen til ukontrollert

Returverdier

Denne meldingen returnerer alltid null.

Merknader

BM_SETCHECK-meldingen har ingen innvirkning på vanlige knapper.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BM_GETCHECK, BM_GETSTATE, BM_SETSTATE

Index