Om knapper

Det finnes flere typer knapper og én eller flere knappestiler for å skille mellom knappene av samme type. Brukeren klikker en knapp ved hjelp av musen eller tastaturet. Hvis du klikker en knapp vanligvis endres sin visuelt utseende og staten (fra checked, fjerner du merket, for eksempel). Systemet, knappen og programmet samarbeide i å endre knappens utseende og tilstand. En knapp kan sende meldinger til det overordnede vinduet, og et overordnet vindu kan sende meldinger til en knapp. Noen knapper er malt av systemet, noen av programmet. Knapper kan brukes alene eller i grupper, og kan vises med eller uten programdefinert tekst (en etikett). De tilhører vindusklasse knappen.

Selv om et program kan bruke knappene i overlappes, popup- og underordnede vinduer, de er utformet for bruk i dialogbokser, der systemet standardiserer sin atferd. Hvis et program bruker knappene utenfor dialogbokser, øker det risikoen for at programmet oppføre seg på en måte som ikke er standard. Programmer vanligvis enten bruke knappene i dialogboksene eller bruke vinduet i underklasse til å opprette tilpassede knapper.

Hvis du vil ha generell informasjon om kontroller, kan du se Kontroller. Hvis du vil ha mer informasjon om dialogbokser, kan du se Dialogbokser.

Index