BN_DBLCLK

Varslingsmelding BN_DBLCLK sendes når brukeren dobbeltklikker en knapp som har stilen BS_OWNERDRAW eller BS_RADIOBUTTON. Det overordnede vinduet for knappen mottar denne varslingsmelding gjennom en WM_COMMAND-melding.

BN_DBLCLK ID-knappen = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikator for knappen hwndButton = (HWND) lParam;         / / håndtere-knappen 

 

BN_DBLCLK er det samme som varslingsmelding BN_DOUBLECLICKED.

&Notenbsp; Denne varslingsmelding finnes for kompatibilitet med programmer som er skrevet for 16-biters versjoner av Windows tidligere enn versjon 3.0. Win32-baserte programmer bør bruke knappestilen for BS_OWNERDRAW og DRAWITEMSTRUCT -strukturen for denne aktiviteten.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BN_CLICKED, BN_DOUBLECLICKED, WM_COMMAND

Index