Oppretter en knapp utenfor en dialogboks

Følgende eksempel viser hvordan du bruker funksjonen for CreateWindow for å opprette en standard-knapp.

 hwndButton = CreateWindow ("Knappen", / / forhåndsdefinert klassen "OK", / / for tekst WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_DEFPUSHBUTTON, / / stiler / / verdier for størrelse og plassering er gitt eksplisitt, fordi / / konstanten CW_USEDEFAULT gir nullverdier for knapper. 
    10, / / Start x Plasser 10, / / y startposisjon 100, / / for bredde 100, / / for høyde hwnd, / / overordnet vindu NULL, / / ingen menyen (HINSTANCE) GetWindowLong (hwnd, GWL_HINSTANCE), NULL);      / / pekeren ikke nødvendig 

 

Index