Endringer i en knappetilstand

Når brukeren velger en knapp, er det vanligvis nødvendig å endre ett eller flere av knappens state elementer. Systemet endres automatisk fokus delstaten for alle knappetyper, push staten for vanlige knapper eller knapper med BS_PUSHLIKE-stil, og sjekk statusen for alle automatiske knappene. Programmet må gjøre alle andre statusendringer, tar hensyn til knappens type, stil og gjeldende status. Følgende liste viser state elementene som må endres for hver knapp:

Et program kan fastslå en knappetilstand ved å sende det til en BM_GETCHECK eller BM_GETSTATE melding; Programmet kan angi en knappetilstand ved å sende det til en BM_SETCHECK eller BM_SETSTATE -melding.

Index