Gruppebokser

En Gruppeboks er et rektangel som omgir et sett med kontroller, for eksempel avmerkingsbokser eller alternativknapper, med programdefinert tekst (etikett) i det øvre, venstre hjørnet. Formålet å en gruppeboks er å organisere kontrollene i slekt ved et felles mål (vanligvis angitt av etiketten). Gruppeboksen har bare én stil, som definert av konstant BS_GROUPBOX. Fordi en gruppeboks ikke kan velges, har det ingen sjekk tilstand, fokusere tilstand, eller klikk verktøylineknappen tilstand. Et program kan ikke sende meldinger til en gruppeboks.