BM_GETCHECK

Et program sender en melding med BM_GETCHECK til å hente Sjekk statusen for en alternativknapp eller merket.

BM_GETCHECK wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres fra en knapp som er opprettet med BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON, eller BS_3STATE-stil kan være en av følgende:

Verdi Betydning
BST_CHECKED Knappen er avmerket.
BST_INDETERMINATE -Knappen er deaktivert, som angir en mellomstatus (gjelder bare hvis knappen har stilen BS_3STATE eller BS_AUTO3STATE).
BST_UNCHECKED Knappen er merket

Hvis knappen har andre stiler, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK

Index