BM_CLICK

Et program sender en BM_CLICK-melding for å simulere brukeren å klikke en knapp. Denne meldingen fører til knappen å motta en WM_LBUTTONDOWN og en WM_LBUTTONUP-melding og knappens overordnet vindu for å motta en bekreftelsesmelding for BN_CLICKED.

BM_CLICK wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Hvis knappen er i en dialogboks, og dialogboksen ikke er aktiv, kan meldingen BM_CLICK mislykkes. Hvis du vil sikre suksess i denne situasjonen, kall SetActiveWindow -funksjonen for å aktivere dialogboksen før du sender meldingen BM_CLICK av-knappen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.5 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BN_CLICKED, SetActiveWindow, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP

Index