Funksjoner for tilgjengelighet

Bruke følgende funksjoner til å implementere tilgjengelighetsfunksjoner for:

SoundSentryProc
SystemParametersInfo

Index