Høy kontrast-Parameter

Høykontrast-parameteren angir om brukeren ønsker en høy kontrast mellom fargene som brukes for bilder med forgrunns- og bakgrunnsfarger.

Brukeren styrer innstillingen for parameteren høykontrast ved å bruke Kontrollpanel for tilgjengelighet-program eller et annet program for tilpassing av miljøet. Disse programmene bruker flaggene spesifiserer SPI_GETHIGHCONTRAST og SPI_SETHIGHCONTRAST med den SystemParametersInfo -funksjonen til å få og definere parameteren Høykontrast.

Index