Aktiverer en innebygd tilgjengelighetsfunksjon for

Følgende kodefragment bruker den SystemParametersInfo -funksjonen for å aktivere funksjonen for Filtertaster

Fk FILTERT&ASTER; 
BOOL bSuccess; 
 
/ / Fyll ut medlemmer av strukturen for FILTERTASTER. 
 
FK.cbSize = sizeof(FILTERKEYS); 
FK.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEYACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
FK.iWaitMSec = 1000; 
FK.iDelayMSec = 1000; 
FK.iRepeatMSec = 500; 
FK.iBounceMSec = 0; 
 
/ / Call SystemParametersInfo med SPI_SETFILTERKEYS-flagget. 
 
bSuccess = SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS, 0, (LPVOID)-amp; fk, 0) 

 

Index