Virtual-Key koder

Tabellen nedenfor viser konstant Symbolnavn, heksadesimale verdier og muse- eller tastaturhandlinger ekvivalenter for virtual-key koder brukes av systemet. Kodene som er oppført i numerisk rekkefølge.

Symbolsk navn for konstant Verdi (heksadesimal) Musen eller tastaturet tilsvarende
VK_LBUTTON 01 Venstre museknapp
VK_RBUTTON 02 Høyre museknapp
VK_CANCEL 03 Control-break-behandling
VK_MBUTTON 04 Midtre museknapp (mus med tre knapper)
05–07 Udefinert
VK_BACK 08 tilbake-tasten
VK_TAB 09 tab-tasten
0A–0B Udefinert
VK_CLEAR 0 C fjern nøkkel
VK_RETURN 0 D enter-tast
0E–0F Udefinert
VK_SHIFT 10 skift-tasten
VK_CONTROL 11 ctrl-tasten
VK_MENU 12 alt-tasten
VK_PAUSE 13 pause-knappen
VK_CAPITAL 14 caps lock-tasten
15-19 Reservert for Kanji-systemer
1A Udefinert
VK_ESCAPE 1B esc-tasten
1C–1F Reservert for Kanji-systemer
VK_SPACE 20 mellomrom
VK_PRIOR 21 pgup-tasten
VK_NEXT 22 pgdn-tasten
VK_END 23 end-tast
VK_HOME 24 hjem-tasten
VK_LEFT 25 venstrepil
VK_UP 26 pil
VK_RIGHT 27 høyrepil
VK_DOWN 28 ned pilen nøkkel
VK_SELECT 29 velg nøkkel
2A Opprinnelig utstyrsfabrikant (OEM) bestemt
VK_EXECUTE 2B kjøre nøkkel
VK_SNAPSHOT 2 C print screen-tasten
VK_INSERT 2D ins-tasten
VK_DELETE 2E del-tasten
VK_HELP 2F hjelp-tast
VK_0 30 0-tasten
VK_1 31 1-tasten
VK_2 32 2-tasten
VK_3 33 tasten 3
VK_4 34 4-tasten
VK_5 35 5-tasten
VK_6 36 6 nøkkel
VK_7 37 7-tasten
VK_8 38 8-tasten
VK_9 39 9-tasten
3A–40 Udefinert
VK_A 41 en nøkkel
VK_B 42 b-tasten
VK_C 43 c-tasten
VK_D 44 d-tasten
VK_E 45 e-tasten
VK_F 46 f-tast
VK_G 47 g-tasten
VK_H 48 h-tasten
VK_I 49 i-nøkkel
VK_J 4A j-tasten
VK_K 4B k-tasten
VK_L 4 C l-tasten
VK_M 4 D m-tasten
VK_N 4E n-tasten
VK_O 4F trykke tasten o
VK_P 50 p-tasten
VK_Q 51 q-tasten
VK_R 52 r-tasten
VK_S 53 s-tasten
VK_T 54 t-tasten
VK_U 55 u-tasten
VK_V 56 v-tasten
VK_W 57 w-tasten
VK_X 58 x-nøkkel
VK_Y 59 y-tasten
VK_Z 5A z-tasten
VK_LWIN 5B Venstre Windows-tasten (Microsoft Natural Keyboard)
VK_RWIN 5 C Høyre Windows-tasten (Microsoft Natural Keyboard)
VK_APPS 5 D Programmer-tasten (Microsoft Natural Keyboard)
5E–5F Udefinert
VK_NUMPAD0 60 Numeriske tastaturet 0-tasten
VK_NUMPAD1 61 Talltastaturet 1-tasten
VK_NUMPAD2 62 Talltastaturet 2-tasten
VK_NUMPAD3 63 Tasten på talltastaturet 3
VK_NUMPAD4 64 Talltastaturet 4-tasten
VK_NUMPAD5 65 Talltastaturet 5-tasten
VK_NUMPAD6 66 Talltastaturet 6 nøkkel
VK_NUMPAD7 67 Talltastaturet 7-tasten
VK_NUMPAD8 68 Tasten på talltastaturet 8
VK_NUMPAD9 69 Tasten på talltastaturet 9
VK_MULTIPLY 6A Multipliser-tast
VK_ADD 6B Legg til nøkkel
VK_SEPARATOR 6 C Skilletegn-tast
VK_SUBTRACT 6 D Minus-tast
VK_DECIMAL 6E Desimal-tast
VK_DIVIDE 6F Dele-tast
VK_F1 70 f1-tasten
VK_F2 71 f2-tasten
VK_F3 72 f3-tasten
VK_F4 73 f4-tasten
VK_F5 74 f5-tasten
VK_F6 75 f6-tasten
VK_F7 76 f7-tasten
VK_F8 77 f8-tasten
VK_F9 78 f9-tasten
VK_F10 79 f10-tasten
VK_F11 7A f11-tasten
VK_F12 7B f12-tasten
VK_F13 7 C f13-tasten
VK_F14 7 D f14-tasten
VK_F15 7E f15-tasten
VK_F16 7F f16 nøkkel
VK_F17 80 H f17 nøkkel
VK_F18 81 H f18 nøkkel
VK_F19 82 H f19 nøkkel
VK_F20 83 H f20 nøkkel
VK_F21 84 H f21 nøkkel
VK_F22 85 H f22 nøkkel
VK_F23 86 H f23 nøkkel
VK_F24 87 H f24 nøkkel
88–8F Ikke-tilordnede
VK_NUMLOCK 90 num lock-tasten
VK_SCROLL 91 scroll lock-tasten
92–B9 Ikke-tilordnede
BA–C0 OEM-spesifikke
C1–DA Ikke-tilordnede
DB–E4 OEM-spesifikke
E5 Ikke-tilordnede
E6 OEM-spesifikke
E7–E8 Ikke-tilordnede
E9–F5 OEM-spesifikke
VK_ATTN F6 Attn-tasten
VK_CRSEL F7 CrSel nøkkel
VK_EXSEL F8 ExSel nøkkel
VK_EREOF F9 Slette EOF-tasten
VK_PLAY FA Play-knappen
VK_ZOOM FB Zoom-tasten
VK_NONAME FC Reservert for fremtidig bruk.
VK_PA1 FD PA1 nøkkel
VK_OEM_CLEAR FE Slettetast

Index