Ophalen van een eigenschap Window

Een venster kunt grepen naar de venster eigenschap gegevens maken en gebruiken van de gegevens voor enig doel. In het volgende voorbeeld wordt GetProp ingangen naar de venster eigenschappen ge´dentificeerd door PROP_ICON, PROP_CURSOR, en PROP_BUFFER. Het voorbeeld wordt vervolgens de inhoud van de nieuw verkregen geheugenbuffer, cursor, en het pictogram in het clientgebied van het venster.

# define PATHLENGTH 256 HWND hwndSubclass;     / / verwerken van een subklasse venster handvat hIconProp, hCursProp; 
HGLOBAL hMemProp; 
char * lpFilename; 
TCHAR tchBuffer, [PATHLENGTH]; 
int nSize; 
HDC hdc; 
 
/ / Krijgen de eigenschappen van venster, gebruik dan de gegevens. 
 
hIconProp = (HICON) GetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = (HCURSOR) GetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "PROP_CURSOR", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = (HGLOBAL) GetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER"); 
lpFilename = GlobalLock(hMemProp); 
nSize = sprintf (tchBuffer, "pad naar bestand: % s", lpFilename); 
TextOut (hdc, 10, 10, tchBuffer, nSize) 
 

Index