Aanbieding venster Eigenschappen voor het opgegeven venster

In het volgende voorbeeld wordt bevat de functie EnumPropsEx de tekenreeks-id van het venster Eigenschappen voor het venster ge´dentificeerd door de toepassing gedefinieerde hwndSubclass variabele. Deze functie is afhankelijk van de toepassing gedefinieerde callback functie WinPropProc om de snaren in het clientgebied van het venster weer te geven.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc is een toepassing gedefinieerde callback functie / / lijsten die een eigenschap window. 
 
BOOL CALLBACK WinPropProc (HWND hwndSubclass, / / verwerken van venster met eigenschap LPCSTR lpszString, / / eigenschap tekenreeks of atoom handvat hData) / / gegevens verwerken {statische int nProp = 1;  / / eigenschap counter TCHAR tchBuffer [BUFFER]; / / uitgebreid-string buffer int nSize;        / / grootte van de tekenreeks in buffer HDC hdc;         / / apparaat-context behandelen hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Display tekenreeks voor de eigenschap venster in de clientgebied. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: % s", nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10, nProp * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index