WindowProc

De WindowProc functie is een toepassing gedefinieerde functie die berichten die worden verzonden naar een venster verwerkt. Het WNDPROC type definieert een pointer naar deze callback functie. WindowProc is een tijdelijke aanduiding voor de naam van de toepassing gedefinieerde functie.

() LRESULT CALLBACK WindowProc HWND  hwnd, / / verwerken naar vensterUINTuMsg, / / bericht idWPARAMwParam, / / eerste bericht parameterLPARAMlParam / / tweede bericht parameter);
 

Parameters

hwnd
Ingang naar het venster.
uMsg
Hiermee geeft u het bericht.
wParam
Hiermee geeft u extra berichtinformatie. De inhoud van deze parameter is afhankelijk van de waarde van de parameter uMsg.
lParam
Hiermee geeft u extra berichtinformatie. De inhoud van deze parameter is afhankelijk van de waarde van de parameter uMsg.

Retourwaarden

De geretourneerde waarde is het resultaat van de verwerking van berichten en hangt af van de boodschap.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:Gebruiker gedefinieerde.

Zie ook

Overzicht van de Procedures van venster, venster Procedure functies, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index