TileWindows

De functie TileWindows tegels de opgegeven onderliggende vensters van het opgegeven bovenliggende venster.

WORD WINAPI TileWindows) HWND  hwndParent, / / verwerken naar bovenliggende vensterUINTwHow, / / typen van windows niet te regelenCONST RECT* lpRect, / / rechthoek te regelen in windowsUINTcKids, / / aantal windows te regelenConst HWND ver* lpKids / / matrix van venster verwerkt);
 

Parameters

hwndParent
Ingang naar het bovenliggende venster. Als deze parameter NULL is, wordt aangenomen dat het bureaubladvenster.
wHow
Hiermee geeft u de typen windows niet te regelen, en of Tegel verticaal of horizontaal. Deze parameter kan een van de volgende waarden, eventueel in combinatie met MDITILE_SKIPDISABLED om te voorkomen dat handicap MDI kind windows wordt naast elkaar worden:
Waarde Betekenis
MDITILE_HORIZONTAL Windows tegels horizontaal.
MDITILE_VERTICAL Windows tegels verticaal.

lpRect
Pointer naar een coördinaten RECT structuur die het rechthoekige gebied, in client aangeeft, binnen die de Vensters worden gerangschikt. Als deze parameter NULL is, wordt het clientgebied van het bovenliggende venster gebruikt.
cKids
Hiermee geeft u het aantal elementen in de matrix die is opgegeven met de parameter lpKids . Deze parameter wordt genegeerd als lpKids NULL is.
lpKids
Aanwijzer naar een matrix van ingangen naar de onderliggende vensters te regelen. Als deze parameter NULL is, zijn alle onderliggende vensters van het opgegeven bovenliggende venster (of van het bureaubladvenster) gerangschikt.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde het aantal vensters gerangschikt.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Aanroepen van TileWindows zorgt ervoor dat alle gemaximaliseerde vensters terugzetten naar hun vorige formaat.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functioneert, CascadeWindows, RECT

Index