WM_STYLECHANGED

WM_STYLECHANGED wordt het bericht naar een venster nadat de functie SetWindowLong een of meer van het venster stijlen is gewijzigd.

WM_STYLECHANGED wStyleType = wParam;            / / windows stijlen of uitgebreide stijlen lpss = lParam (LPSTYLESTRUCT);  / / structuur met de nieuwe opmaakprofielen 
 

Parameters

wStyleType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u op of van het venster stijlen of uitgebreide stijlen hebben gewijzigd. Deze parameter kan bestaan uit een combinatie van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
GWL_EXSTYLE Uitgebreide stijlen van het venster hebt gewijzigd.
GWL_STYLE Van het venster stijlen zijn veranderd.

lpss
Waarde van lParam. Aanwijzer naar een STYLESTRUCT structuur met de nieuwe opmaakprofielen voor het venster. Een toepassing kan onderzoeken de stijlen, maar deze niet kunt wijzigen.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, SetWindowLong, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGING

Index