WM_MOVE

WM_MOVE wordt het bericht nadat een venster is verplaatst.

WM_MOVE xPos = (int)(short) LOWORD(lParam);    / / horizontale positie yPos = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / verticale positie 
 

Parameters

xPos
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de x-co÷rdinaat van de upper-left hoek van het clientgebied van het venster.
yPos
Waarde van de eersterangs woord van lParam. Geeft de y-co÷rdinaat van de upper-left hoek van het clientgebied van het venster.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Opmerkingen

De parameters xPos en yPos worden gegeven in de schermco÷rdinaten voor overlappende en pop-up windows en in bovenliggende-client co÷rdinaten voor kind windows.

Een toepassing kan de macro MAKEPOINTS gebruiken de parameter lParam omzetten in een punten structuur.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, MAKEPOINTS, punten

Index