IsWindow

De IsWindow functie bepaalt of de opgegeven vensteringang een bestaand venster identificeert.

BOOL IsWindow ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als de vensteringang een bestaand venster identificeert, is de retourwaarde aan nul.

Als de vensteringang een bestaand venster niet identificeren, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, IsWindowEnabled, IsWindowVisible

Index