Venster maken

Met behulp van de functie CreateWindow of CreateWindowEx en het verstrekken van de informatie die nodig is om te definiëren de kenmerken van het venster maakt een toepassing de windows (met inbegrip van het belangrijkste venster). CreateWindowEx heeft een parameter, dwExStyle, die CreateWindow geen heeft; anders, de functies zijn identiek. In feite, roept CreateWindow gewoon CreateWindowEx, wanneer de parameter dwExStyle instelt op nul. Om deze reden verwijst de rest van dit overzicht alleen naar CreateWindowEx.

Er zijn extra functies — waaronder DialogBox, CreateDialogen MessageBox — voor het maken van special-purpose windows zoals dialoogvensters en berichtvensters. Zie voor meer informatie, Dialoogvensters.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

Index