GetParent

De GetParent functie haalt een ingang voor het opgegeven onderliggende venster van bovenliggende venster.

HWND GetParent) HWND  hWnd / / ingang naar onderliggend venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster waarvan bovenliggende vensteringang moet worden opgehaald.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde een ingang voor het bovenliggende venster. Als het venster geen bovenliggend venster heeft, is de retourwaarde NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Windows CE: Windows CE versie 1.0 ondersteunt geen eigendom windows, behalve voor dialoogvensters.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, SetParent

Index