EndDeferWindowPos

De EndDeferWindowPos functie bijgewerkt gelijktijdig de positie en grootte van een of meer vensters in een scherm-verfrissende cyclus.

BOOL EndDeferWindowPos ()  HDWP  hWinPosInfo / / ingang naar interne structuur);
 

Parameters

hWinPosInfo
Ingang naar een meerdere-venster-positie structuur die de grootte en positie voor een of meer vensters bevat. Deze interne structuur wordt geretourneerd door de functie BeginDeferWindowPos of door de meest recente aanroep van de functie DeferWindowPos.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De EndDeferWindowPos functie verzendt de WM_WINDOWPOSCHANGING en WM_WINDOWPOSCHANGED naar elk venster geïdentificeerd in de interne structuur.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index