WM_WININICHANGE

De boodschap van WM_WININICHANGE is achterhaald. Het is opgenomen voor compatibiliteit met eerdere versies van het systeem. Nieuwe toepassingen moeten via het WM_SETTINGCHANGE -bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten

Index