Nonclient-gebied onderdelen

Het nonclient gedeelte van een venster kan een titel bar, venstermenu, minimaliseren en maximaliseren, knoppen, Sorteringsvoorschriften rand en horizontale en verticale schuifbalken. Een toepassing kan een venster maken met één of meer van deze onderdelen door de volgende stijlen opgeven in de CreateWindowEx functie.

Stijl Beschrijving
WS_CAPTION Hiermee maakt u een venster dat een titelbalk heeft (inclusief de WS_BORDER-stijl).
WS_HSCROLL Hiermee maakt u een venster met een horizontale schuifbalk.
WS_MAXIMIZEBOX Hiermee maakt u een venster waarin de knop maximaliseren. Kan niet worden gecombineerd met de stijl WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_MINIMIZEBOX Hiermee maakt u een venster waarin de knop minimaliseren. Kan niet worden gecombineerd met de stijl WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_SYSMENU Hiermee maakt u een venster met een menu-venster in de titelbalk. De stijl van de WS_CAPTION moet ook worden opgegeven.
WS_VSCROLL Hiermee maakt u een venster met een verticale schuifbalk.

Index