EnumChildProc

De EnumChildProc functie is een toepassing gedefinieerde callback functie met de functie EnumChildWindows gebruikt. Het ontvangt het kind venster grepen. Het WNDENUMPROC type definieert een pointer naar deze callback functie. EnumChildProc is een tijdelijke aanduiding voor de naam van de toepassing gedefinieerde functie.

() BOOL CALLBACK EnumChildProc HWND  hwnd, / / ingang naar onderliggend vensterLPARAMlParam / / toepassing gedefinieerde waarde);
 

Parameters

hwnd
Ingang naar een onderliggend venster van het bovenliggende venster opgegeven in EnumChildWindows.
lParam
Hiermee geeft u de toepassing gedefinieerde waarde gegeven in EnumChildWindows.

Retourwaarden

Wilt blijven opsomming, moet de callback functie retourneren TRUE; om te stoppen opsomming, moet deze resulteren in FALSE.

Opmerkingen

De callback functie kan elke gewenste taak uitvoeren.

Een toepassing moet deze callback functie registreren door het passeren van het adres te EnumChildWindows.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:Gebruiker gedefinieerde.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, EnumChildWindows

Index