OpenIcon

De functie OpenIcon herstelt (iconische) van een geminimaliseerd venster de vorige grootte en positie; het vervolgens wordt het venster geactiveerd.

BOOL OpenIcon ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster worden hersteld en geactiveerd.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

OpenIcon stuurt een WM_QUERYOPEN-bericht naar het opgegeven venster.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, CloseWindow, IsIconic, ShowWindow

Index