EnumThreadWndProc

De EnumThreadWndProc functie is een toepassing gedefinieerde callback functie met de functie EnumThreadWindows gebruikt. Het ontvangt de venster grepen die is gekoppeld aan een draad. Het WNDENUMPROC type definieert een pointer naar deze callback functie. EnumThreadProc is een tijdelijke aanduiding voor de naam van de toepassing gedefinieerde functie.

 () BOOL CALLBACK EnumThreadWndProc HWND  hwnd, / / verwerken naar vensterLPARAMlParam / / toepassing gedefinieerde waarde);
 

Parameters

hwnd
Ingang naar een venster dat hoort bij de draad in de functie EnumThreadWindows opgegeven.
lParam
Hiermee geeft u de toepassing gedefinieerde waarde gegeven in de EnumThreadWindows functie.

Retourwaarden

Wilt blijven opsomming, moet de callback functie retourneren TRUE; om te stoppen opsomming, moet deze resulteren in FALSE.

Opmerkingen

Een toepassing moet deze callback functie registreren door het adres doorgeven aan de functie EnumThreadWindows.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:Gebruiker gedefinieerde.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, EnumThreadWindows

Index